onze gedragscode

BTRENDZ Hair werkt volgens de gedragscode van ANKO en is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten.

onze gedragscode

 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker heeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker handhaaft in zijn/haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.
 • Het haarwerkbedrijf/ de haarwerker gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.
 • Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beschermt en respecteert binnen zijn/haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.
 • Het haarwerkbedrijf draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.

Wilt u meer informatie

Voor meer informatie of een gratis informatiegesprek kunt u contact opnemen:

BTRENDZ Hair
Bianca Reiziger

Dorpsplein 54  1115 CW Duivendrecht
biancastrendz@gmail.com

Tel: 020 – 223 4690
Mobiel:  06 – 85 225 299

Scroll to Top