Klachten- en geschillenregeling

Klachtenregeling:

  • Indien de klant een klacht heeft over het product/haarwerk, moet de klacht zo volledig en duidelijk omschreven worden, binnen 7 dagen na ontdekking mondeling, zowel als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BTRENDZ HAIR. BTRENDZ HAIR moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven. Bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen wij u vragen dit toe te lichten.
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  • Klachtenformulier: Als u een klacht heeft, kunt u deze hier melde.

Geschillenregeling:

  • Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer bekend worden gemaakt bij de Geschillencommissie .
  • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie bekend worden gemaakt.
  • Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
logo geschillencommissie
Scroll to Top